OM SKVSIFG

 

 

Om SKVSIFG		Kontakt		Matrikel		KVSIF		Bilder

 

Tidigare medlem i KVSIF blir vid utträde ur nämnda förening automatiskt medlem i SKVSIFG.

SKVSIFG:s syfte är att stötta KVSIF - både ekonomiskt och med kontakter.

SKVSIFG:s styrande organ är De gambles råd, som består av 9 medlemmar.

Detta är kontentan av de inledande punkterna i SKVSIFG:s statuter. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss: kontakt@skvsifg.net

 

De inledande punkterna i SKVSIFG:s statuter